Kunnallisiin luottamustoimin on valittu korsolaisia seuraavasti:

Pentti Puoskari   
Kaupunginhallitus, jäsen
Yleisjaosto, varajäsen

Kari Välimäki
Sosiaali- ja terveyslautakunta, jäsen
HUS valtuusto

Mikko Merelä
Kaupunkisuunnittelulautakunta, jäsen
Rakennuslupajaos, varajäsen

Kia Koskelin
Tekninen lautakunta, jäsen
Yksityistiejaosto, varajäsen

Paula Leppäkoski
Käräjäoikeuden lautamies

Katri Pyykkö
Uskottu mies